ஒன்ராறியோ முழுவதும் எரிவாயு விலை குறைய உள்ளதாக தகவல்

Updated in 2021-Apr-07 08:53 AM

எரிவாயு விலை குறித்த தகவல்... ஒன்ராறியோவில் எரிவாயு விலை இந்த வாரம் குறைய உள்ளது. எரிவாயு ஆய்வாளரும், கனடியர்களின் மலிவு எரிசக்தியின் தலைவருமான டான் மெக்டீக் கருத்துப்படி, புதன்கிழமைக்குள் விலை லிட்டருக்கு 3 காசுகள் குறையும்.

ஜி.டி.ஏ, வின்ட்சர், சட்பரி மற்றும் ஒட்டாவா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாகாணத்தில் குறைந்த விலைகள் காணப்படுகின்றன.

இந்த வீழ்ச்சி பெருநகர ரொறன்ரோ பகுதியில் (ஜீடிஏ) எரிவாயு விலையை லிட்டருக்கு 123.9 காசுகளாக (சென்ட்டுகளாகக்) குறையும்  என்று கூறப்படுகிறது. மார்ச் மாதத்தில் ஓட்டுநர்கள் மீண்டும் உயர்வு கண்டதைத் தொடர்ந்து இந்த குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.