480 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை 55 மணி நேரத்தில் சைக்கிளில் கடந்த பெண்

Updated in 2022-Jun-27 03:43 AM

பெண்ணின் சாதனை... லடாக்கின் லேவில் இருந்து மணாலி வரை 480 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை 55 மணி நேரத்தில் தனி ஆளாக 2 குழந்தைகளுக்கு தாயான 45 வயதான பெண் சைக்கிளில் கடந்திருப்பது கின்னஸ் சாதனையில் இடம்பெற உள்ளது.

புனேவைச் சேர்ந்த பிரீத்தி மாஸ்கே , எல்லைச் சாலை அமைப்புடன் இணைந்து லேவில் இருந்து சைக்கிள் பயணத்தை தொடங்கினார். 55 மணி நேரம் 13 நிமிடங்களில் மணாலியை அடைந்து அவர் சாதனை படைத்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

8 ஆயிரம் மீட்டர் உயர சாலையை கடந்து பிரீத்தி படைத்த சாதனையை அங்கீரிக்கும் பணியில் கின்னஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது.