இரத்த உறைவு பற்றிய முதல் பாதிப்பு குறித்து தகவல்

Updated in 2021-Apr-14 08:16 AM

இரத்த உறைவு முதல் பாதிப்பு... கோவிஷீல்ட் அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியைத் தொடர்ந்து கனடாவின் மிகவும் அரிதான இரத்த உறைவு பற்றிய முதல் பாதிப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 13 திகதி அன்று, கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனம் ஒரு மின்னஞ்சலில் இந்த பாதகமான நிகழ்வை அனுபவித்த கனேடிய குடியிருப்பாளரின் அறிக்கையைப் பெற்றதாகக் கூறியது.

கோவிஷீல்ட் அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியைப் பெற்ற பிறகு அந்த மனிதர் குறைந்த இரத்தத்தட்டுகளுடன் இரத்த உறைவை அனுபவித்தார். அவர்கள் வீட்டில் இப்போது குணமடைந்து வருகின்றனர்.

கனடாவின் பொதுச் சுகாதார முகமையின்படி,  இந்த அறிக்கைகள் மிகவும் அரிதானவை. பயன்பாட்டிற்கான தடுப்பூசிகளை அங்கீகரிக்கும் ஹெல்த் கனடா, இந்த தடுப்பூசியின் நன்மைகள் இன்னும் சாத்தியமான அபாயங்களை விட அதிகமாக உள்ளது  என்று கூறியுள்ளது.