அவசரமற்ற சம்பவங்களுக்கு 911 அழைப்பதை நிறுத்த பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

Updated in 2021-Apr-14 08:18 AM

காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தல்... அவசரமற்ற சம்பவங்களுக்கு 911 ஐ அழைப்பதை நிறுத்துமாறு ஒன்றாரியோ காவல்துறை மீண்டும் குடியிருப்பாளர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறது.

லண்டன் காவல் சேவை செவ்வாயன்று மக்களை நினைவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தது. சத்தமாகப் பாடுகிறார்கள் என்பதால் பக்கத்து வீட்டார்களுக்கு எதிராக அவர்கள் காவல்துறையை அழைக்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தது.

காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மிகவும் சத்தமாக பாடுவதால், அவர்கள் பாடுவதில் பயங்கரமானவர்கள், மோசமாகப்  பாடுகிறார்கள் என்று  சொல்லி, ஒரு 911 அழைப்பு வந்தது. இதுபோன்ற காரணங்களுக்காக 911 ஐ அழைப்பதை தவிர்க்கவும் என பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ஆயினும்கூட, சிறிய சம்பவங்களுக்கு அவசரகாலத் தொலைபேசி பயன்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறை அல்ல.